logo
logo
Lý lịch khoa học Nguyễn Hoàng Phúc

 
HÌNH ĐẠI DIỆN
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG PHÚC                      Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1992                                                   
Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ                                                           Năm đạt học vị: 2017
Email: nguyenhoangphuc@muce.edu.vn                   Điện thoại: 0372452380
Chức vụ:
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng, đại học Xây dựng Miền Trung
Lĩnh vực nghiên cứu:
-          ...............
-          ...............
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Trình độ chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
ThS
2017
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
ĐH Sư phạm Kỹ thuật tp. HCM
VIỆT NAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Đơn vị công tác
Công việc đảm nhiệm
2017 - Nay
ĐH Xây dựng Miền Trung
Giảng Viên
 
 
 
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Sức bền vật liệu
-          Cơ học công trình
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí, hội nghị
01
Phân tích kết cấu bỏ bằng phần tử tam giác BS-MITC3+ kết hợp hàm Bubble Node
2017
Hội nghị cơ học toàn quốc