logo
logo
Thông báo Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại thành phố Thủ Đức, tỉnh Gia Lai, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Lâm Đồng, năm 2022

Thông báo Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại thành phố Thủ Đức, tỉnh Gia Lai, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Lâm Đồng,  năm 2022

Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc - đợt 1, năm 2022 tại Nha Trang - Khánh Hòa

Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc - đợt 1, năm 2022 tại Nha Trang - Khánh Hòa

Thông báo 218 tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 2 - 2021 - Đà Nẵng

Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 2 - 2021 - Đà Nẵng

Thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc đợt 1, năm 2021

Kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc đợt 1, năm 2021

Một số điều cần biết về sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư năm 2021

Hành nghề kiến trúc là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kiến trúc. Căn cứ theo Luật kiến trúc 2019, chúng tôi gửi đến người đọc một số điều cần biết về...

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 1 năm 2021.

Ngày 14, 15/08/2021 sắp tới, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) dự kiến tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 1 năm 2021.  

Thông báo Kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động kiến trúc - đợt 1 năm 2021

Thông báo Kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động kiến trúc - đợt 1 năm 2021