logo
Khoa Xây dựng tổ chức lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật công trình xây dựng

Ngày 10/7/2019, Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) tổ chức thành công lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng cho 209 sinh viên khóa 2014 – 2019. 
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019 của MUCE, sau 4 tháng thực hiện đồ án tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của các giảng viên thuộc các tiểu ban như Kiến trúc, Kết cấu, Nền móng, Kỹ thuật thi công,... đã có 209 sinh viên hoàn thành đồ án tốt nghiệp trong tổng số 224 sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp.
Đồ án tốt nghiệp là sản phẩm cuối cùng trong quá trình đào tạo kỹ sư xây dựng, yêu cầu sinh viên phải biết vận dụng kiến thức tổng hợp trong toàn bộ quá trình học để thực hiện đầy đủ trình tự từ thiết kế đến tổ chức thi công một công trình cụ thể.
Hội đồng tốt nghiệp năm nay bao gồm 9 tiểu ban với 49 giảng viên tham gia, và hội đồng đã làm việc nghiêm túc, khách quan và khoa học.
Rút kinh nghiệm từ các khóa đào tạo trước, sinh viên đã có nhiều tiến bộ trong cách trình bày đồ án cũng như khả năng trả lời các câu hỏi của Hội đồng bảo vệ. Chất lượng đồ án của sinh viên ngày càng được tăng lên rõ rệt.
Đợt bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đã thành công tốt đẹp với kết quả 208 sinh viên bảo vệ thành công, nhiều đồ án được đánh giá có chất lượng rất tốt.
 
Một số hình ảnh:
 

Toàn cảnh
một hội đồng chấm bảo vệ tốt nghiệp
 
 

Sinh viên bảo vệ đồ án trước hội đồng
 Hội đồng lắng nghe phần thuyết minh của sinh viên

Hội đồng phản biện đặt câu hỏi cho sinh viên

Giáo viên
đặt câu hỏi trực tiếp cho sinh viên
Một số hình ảnh khác:
 


 

Tin bài, ảnh: Hồng Thư

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền