logo
Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ trường Đại học Xây dựng Miền Trung nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-ĐU ngày 6/11/2019 của Đảng ủy về tổ chức đại hội chi bộ tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE), nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong suốt 2 tuần đầu của tháng 12 năm 2019, Các chi bộ thuộc Đảng bộ đã tổ chức đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy đã phân công các đồng chí là Thường vụ, đảng ủy viên dự và chỉ đạo các đại hội.
Đảng viên dự Đại hội các chi bộ đều phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung các báo cáo, trong đó tập trung phân tích cụ thể những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác Đảng cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ tới. 
Tại Đại hội, các Chi bộ đã thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ vừa qua; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2022; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bí thư, phó bí thư các Chi bộ trong nhiệm kỳ.Trong đó tập trung vào các nội dung chính, như: các Chi ủy phải nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của các đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh…
Nghị quyết đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua đều đã thông qua với các mục tiêu như: phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng công tác chuyên môn trở thành đơn vị vững mạnh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và triển khai, phục vụ các hoạt động chung của nhà trường. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội các Chi bộ đã bầu ra ban chi uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, trình độ và lòng nhiệt tình, tâm huyết để tổ chức thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đề ra.
Một số hình ảnh:
41659835da60223e7b71.jpg
PGS. TS Nguyễn Vũ Phương – Bí thư Đảng ủy phát biểu tại đại hội đảng viên chi bộ Tổ chức hành chính
 
c79c1e5b5d0ea550fc1f.jpg
Tiến hành bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới tại Đại hội đảng viên chi bộ TT Thông tin – Thư viện
 
4f4370213374cb2a9265.jpg
Đại hội đảng viên chi bộ Tài chính kế toán
c423d42a917f6921306e.jpg
Đại hội đảng viên chi bộ Kiến trúc
 
e00ab4b6f2e30abd53f2.jpg
Đại hội đảng viên Phân hiệu Đà Nẵng
 
f95426e265b79de9c4a6.jpg
Đại hội đảng viên chi bộ Sinh viên khoa Xây dựng
 
Tin bài, ảnh: Hồng Thư

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền