logo
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về Công trình và Vật liệu xây dựng (ICBMC 2020) tại Trường Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản

Đại diện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) T.s Nguyễn Kim Cường- Trưởng khoa Cầu đường tham dự Hội thảo quốc tế “Building material and construction” lần thứ 5 tại Trường Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản từ ngày 26-29 tháng 02 năm 2020.
Hội thảo này diễn ra thường niên, đây là sân chơi dành cho nhà nghiên cứu trẻ trong khu vực châu Á trình bày các ý tưởng và kết quả nghiên cứu, trao đổi hợp tác quốc tế.
Đây là lần thứ 03, T.s Nguyễn Kim Cường tham dự hội thảo này nhằm học hỏi, trao đổi thêm kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.
Tham dự tại hội thảo này có Prof. Umemura Kazuo (Tokyo University of Science, Japan), Prof. Tan Kiang Hwee (National University of Singapore, Singapore) trình bày bài keynote. Một số tác giả trình bày qua Skype, Zoom trực tuyến vì ảnh hưởng dịch bệnh.
Prof. Umemura Kazuo (Tokyo University of Science, Japan) trình bày bài keynote
Prof. Tan Kiang Hwee (National University of Singapore, Singapore) trình bày bài keynote
T.s Nguyễn Kim Cường trình bày tại hội thảo
T.s Nguyễn Kim Cường nhận giấy chứng nhận từ G.s Prof. NunoDinisCortiços (University of Lisbon, Portugal)
Tin, ảnh: Kim Cường

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền