logo
logo
Hội nghị tập huấn các quy định mới về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, hướng dẫn đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

Hội nghị tập huấn các quy định mới về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, hướng dẫn đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN
 
Ngày 25/12/2020, tại MUCE, Ủy ban giám sát của Việt Nam để thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN thuộc Bộ Xây dựng phối hợp với MUCE tổ chức hội nghị tập huấn các quy định mới về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, hướng dẫn đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN cho đội ngũ giảng viên MUCE, các đơn vị tư vấn, cá nhân và người quan tâm trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
 
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, nhằm kịp thời hướng dẫn thực hiện những nội dung chính các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14.
PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương - Hiệu trưởng MUCE phát biểu chào mừng hội nghị.
Hội nghị nhằm giới thiệu Dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi với những nội dung cơ bản của 3 nhóm chính sách chính:
-          Nhóm 1: Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng: Thẩm định dự án, thiết kế xây dựng; quyền/ nghĩa vụ các chủ thể; cấp giấy phép xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; hình thức quản lý dự án;…
-          Nhóm 2: Bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng.
-          Nhóm 3: Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật có liên quan (Đầu tư công, Đầu tư, quy hoạch, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP, đất đai,…)
Ths. Hoàng Thọ Vinh- Nguyên chủ tịch UB Giám sát về kỹ thuật, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động XD giới thiệu về Luật Xây dựng sửa đổi
Hội nghị cũng phổ biến về nội dung cơ bản liên quan đến Công tác đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPE).
TS. Nguyễn Chí Hiếu - Phó cục trưởng Cục Quản lý hoạt động XD thuộc Bộ Xây dựng, Chủ tịch UB giám sát của Việt Nam để thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN.
Được công nhận là kỹ sư chuyên nghiệp là một vinh dự  cao quý, đồng thời cũng có trách nhiệm lớn lao đối với đồng nghiệp và xã hội. Ở nhiều nước phát triển, kỹ sư chuyên nghiệp được coi là danh hiệu cao quý nhất để hành nghề. Chương trình đăng bạ kỹ sư ASEAN được khởi xướng vào năm 1998, các kỹ sư một khi được cấp bằng sẽ có cơ hội được đi khắp các nước trong ASEAN làm việc mà không phải qua tuyển chọn. Việt Nam lần đầu đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp là năm 2004.
Việc đăng bạ kỹ sư ASEAN nhằm mục đích:
-          Công nhận lẫn nhau về nghề nghiệp trong khối ASEAN, tạo thuận lợi cho sự chuyển dịch và làm việc của các kỹ sư ASEAN bên ngoài đất nước của mình với năng lực được đảm bảo.
-          Cung cấp và giới thiệu các thông tin về cá nhân kỹ sư chuyên nghiệp cho các tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng kỹ sư.
-          Động viên các kỹ sư nâng cao trình độ để đạt tiêu chuẩn tối thiểu là kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN và thường xuyên học tập, rèn luyện để đạt tiêu chuẩn về tinh thông nghề nghiệp;…
 
 
Hội nghị chụp ảnh kỉ niệm
Tin bài: Hồng Thư