logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 ĐẾN TUẦN 39 (TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN NGÀY 24/4/2022)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 ĐẾN TUẦN 39 (TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN NGÀY 24/4/2022)

Thời khóa biểu:                   TKB TUẦN 36 - 39

Lịch thi:                                LỊCH THI TUẦN 36 - 39

Kế hoạch Phòng, Khoa:      NHÓM GV TUẦN 36 - 37;        NHÓM GV TUẦN 38 - 39

Kế hoạch Phòng học:           PHÒNG HỌC TUẦN 36 - 39