logo
logo
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Ngày 19/08/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã công bố và trao Quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Đại, cử nhân kế toán, thạc sĩ kinh tế, Trưởng phòng Tài chính kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 12/08/2022.
Tại buổi công bố, ông Nguyễn Vân Trạm – Thư ký Hội đồng trường công bố Nghị quyết số 14/NQ-HĐT ngày 12/08/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Đại giữ chức vụ Kế toán trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày 12/08/2022.

Ban lãnh đạo MUCE tặng hoa chúc mừng Kế toán trưởng Nguyễn Đình Đại
Phát biểu khi trao Quyết nghị bổ nhiệm, ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội đồng trường mong muốn ông Nguyễn Đình Đại – Kế toán trưởng, hết sức nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo để đạt kết quả cao, đồng thời cũng nhắc nhở các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường cần phối hợp, hỗ trợ để ông Nguyễn Đình Đại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
TS. Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội đồng trường, phát biểu giao nhiệm vụ
Ông Nguyễn Đình Đại cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của Ban Lãnh đạo Nhà trường và hứa sẽ hết sức cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên cương vị Kế toán trưởng của mình.
ThS. Nguyễn Đình Đại – Kế toán trưởng MUCE, phát biểu nhận nhiệm vụ
Tin bài: Truyền thông MUCE