logo
CHÚC MỪNG NCS ĐẶNG BẢO LỢI BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Vào lúc 14h00 ngày 26/10/2022 tại Trường Đại học Ghent (Vương quốc Bỉ), NCS Đặng Bảo Lợi (giảng viên Khoa Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung) đã hoàn thành buổi bảo vệ công khai (public defence) cho Luận án Tiến sĩ  chuyên ngành Xây dựng (Doctor of Civil Engineering) với đề tài “Dự đoán các đặc tính thuỷ động lực học của kết cấu bảo vệ bờ biển bằng phương pháp mô phỏng số và máy họcdưới sự hướng dẫn của GS. Magd Abdel Wahab (UGent) và GS. Nguyễn Xuân Hùng (HUTECH).
Hội đồng đánh giá Luận án bao gồm:
1.      GS. Patrick De Baets – Chủ tịch hội đồng (UGent)
2.      GS. Timon Rabczuk (Bauhaus University Weimar)
3.      TS. Samir Khatir – Thư ký (UGent)
4.      TS. Yong Ling (UGent)
5.      TS. Lê Thanh Cường (OU)
6.      TS. Nguyễn Hướng Dương (HUCE)
Đối tượng nghiên cứu của luận án là các kết cấu bảo vệ bờ biển như kè sát bờ (seawalls) và kè phá sóng xa bờ (breakwaters)
Đóng góp của nghiên cứu như sau:
-   Nghiên cứu đề xuất mô hình mô phỏng không chia lưới (meshfree) và chia lưới (mesh-based) cho bài toán tương tác giữa sóng và kết cấu kè để phân tích các đặc tính thủy động lực học như lực tác động do sóng gây ra, sóng tràn qua kết cấu kè, sóng phản xạ.
-   Nghiên cứu đề xuất một phương pháp hiệu quả kết hợp giữa mô hình VARANS-VOF và máy học để xác định các thông số mô hình tối ưu cho bài toán tương tác giữa sóng và kè rỗng. Kết quả mô hình số được so sánh với thí nghiệm vật lý để đánh giá sự truyền sóng qua kết cấu kè rỗng.
Trước đó, vào lúc 10h00 ngày 03/10/2022, tại phòng họp Lab Soet (UGent), NCS Đặng Bảo Lợi đã hoàn thành buổi bảo vệ nội bộ (internal defence) cho luận án Tiến sĩ. Tại đây, hội đồng đã đánh giá Luận án đạt yêu cầu và NCS Đặng Bảo Lợi chỉ phải thực hiện một vài sửa đổi nhỏ theo ý kiến của các phản biện và cho phép NCS thực hiện buổi bảo vệ công khai ngày 26/10/2022. Luận án được thực hiện thông qua dự án nghiên cứu do tổ chức VLIR-UOS (Bỉ) tài trợ thông qua dự án tên “An innovative solution to protect Vietnamese coastal riverbanks from floods and erosion”.  Trong suốt quá trình nghiên cứu, NCS Đặng Bảo Lợi đã công bố 04 bài báo (Q1) được đăng trên các tạp chí quốc tế, và 06 báo cáo tại các hội nghị quốc tế.
Một số hình ảnh trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Bảo Lợi:
 
NCS Đặng Bảo Lợi trình bày luận án tại buổi bảo vệ nội bộ (internal defence)
 
 
 
 
Giáo sư Patrick De Baets đọc quyết định và trao bằng cho NCS. Đặng Bảo Lợi tại buổi bảo vệ công khai
Chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hội đồng phản biện
A group of people posing for a photoDescription automatically generated

Chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời bạn bè tham dự