logo
Thông báo tuyển nhân sự Công ty Xây dựng Phúc Thành

 THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN SỰ

Vị trí việc làm:
1.       Cán bộ kỹ thuật công trình (Cao đẳng xây dựng)
2.       Cán bộ kỹ thuật văn phòng (Cao đẳng xây dựng)
Địa điểm:
1.       Tp Hà Nội;
2.       Tp Đà Nẵng.
Yêu cầu:
1.       Đọc bản vẽ - Bóc tách khối lượng;
2.       Biết sử dụng phần mềm tính dự toán;
3.       Sử dụng thành thạo ACAD; và biết sử dụng Tin học văn phòng.
Mọi chi tiết Liên hệ: Công ty Xây dựng PHÚC THÀNH
GĐ: Đinh Văn Soát - ĐT:   0969.293.007

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền