logo
KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ TUẦN 33 ĐẾN TUẦN 40 NĂM HỌC 2018 - 2019 (TỪ NGÀY 11/3/2019 ĐẾN NGÀY 05/5/2019) - Cập nhật ngày 19/3/2019 - Cập nhật TKB tuần 37 đến tuần 40

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ TUẦN 33 ĐẾN TUẦN 40 NĂM HỌC 2018 - 2019 (TỪ NGÀY 11/3/2019 ĐẾN NGÀY 05/5/2019) - Cập nhật ngày 19/3/2019 - Cập nhật TKB tuần 37 đến tuần 40

 

Thời khóa biểu:                   TKB TUẦN 33 - 36;                    TKB TUẦN 37 - 40

Lịch thi:                               THI TUẦN 33 - 36;                      THI TUẦN 37 - 40

Kế hoạch Phòng, Khoa:     NHÓM GV TUẦN 33 - 34;          NHÓM GV TUẦN 35 - 36

                                             NHÓM GV TUẦN 37 - 38;           NHÓM GV TUẦN 39 - 40

Kế hoạch phòng học:         PHÒNG HỌC TUẦN 33 - 36;      PHÒNG HỌC TUẦN 37 - 40

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền