logo
Thông báo về việc không tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học lớp D15MT, D17CD2 và đại học các khóa trước.

       Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, để tránh sự lây lan khi tập trung đông người. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến toàn thể sinh viên đại học lớp D15MT, D17CD2 và đại học các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt được biết về việc không tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và thực hiện theo đúng tinh thần của Thông báo (chi tiết).

         Trân trọng!

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền