logo
THÔNG BÁO NHẬN BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP TOÀN KHÓA VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA D15X - ĐỢT 2, D15CD, D15K VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÁC KHÓA TRƯỚC

        Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên đại học được công nhận tốt nghiệp khóa D15X - đợt 2, D15CD, D15K và sinh viên đại học các khóa trước về kế hoạch nhận Bảng điểm học tập toàn khóa và Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) như sau:

1. Sinh viên đến nhận tại phòng QLĐT các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), bắt đầu từ ngày 23/9/2020.
2. Sinh viên có nhu cầu nhận qua đường bưu điện đăng nhập và điền thông tin theo đường link sau: https://forms.gle/p8vXRvdcY6J7gTyW6. Phòng QLĐT sẽ tiếp nhận thông tin và gửi theo yêu cầu.
Chú ý: Sinh viên sau khi xem thông tin nếu có sai sót phản hồi về phòng QLĐT đến hết ngày 30/9/2020.

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền