logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 ĐẾN TUẦN 17 (TỪ NGÀY 26/10 ĐẾN NGÀY 22/11/2020) - CẬP NHẬT NGÀY 29/10/2020 (ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC BÙ VÀ LỊCH THI BÙ DO NGHỈ TRÁNH BÃO SỐ 9)

 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 ĐẾN TUẦN 17 (TỪ NGÀY 26/10 ĐẾN NGÀY 22/11/2020) - CẬP NHẬT NGÀY 29/10/2020 (ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC BÙ VÀ LỊCH THI BÙ DO NGHỈ TRÁNH BÃO SỐ 9)

Thời khóa biều:                    TKB TUẦN 14 - 17

Lịch thi:                                 LỊCH THI TUẦN 14-17

Kế hoạch Phòng, Khoa:       NHÓM GV TUẦN 14 - 15;      NHÓM GV TUẦN 16 - 17

Kế hoạch phòng học:            PHÒNG HỌC TUẦN 14 - 17

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền