logo
Thông báo "Về việc nhận đơn xin phúc khảo tuyển sinh liên thông 2010"

 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TP. HỒ CHÍ MINH                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     HĐTS LIÊN THÔNG 2010
           
Số : 82/TB – ĐHKT                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2010
 
THÔNG BÁO
Về việc nhận đơn xin phúc khảo tuyển sinh liên thông 2010
 
 
Thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học liên thông từ Cao đẳng năn 2010 tại địa điểm thi: Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 – Phú Yên có nhu cầu phúc khảo kết quả bài thi cần thực hiện:
            1/ Nhận mẫu đơn xin phúc khảo tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 – Phú Yên, địa chỉ 24 Nguyễn Du, phường 7, TP Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên hoặc tải mẫu đơn tại trang Web: http://portal.hcmuarc.edu.vn.
            2/ Thí sinh nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 – Phú Yên
            3/ Lệ phí phúc khảo là: 40.000 đ/môn thi.
            4/ Thười gian nhận đơn xin phúc khảo từ ngày 14/7/2010 đến ngày 28/7/2010.
 
                                                                                                CHỦ TỊCH HĐTS LIÊN THÔNG – 2010
                                                                                                            TS.KTS Lê Văn Thương
                                                                                                                        Đã ký

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền