logo
logo
Hướng dẫn tra cứu thông tin lớp học dành cho tân sinh viên D21

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN LỚP HỌC
 
Bước 1: Thí sinh đăng nhập theo đường dẫn: http://xettuyen.muce.edu.vn/include/nh_login.asp
Bước 2: Nhập Tài khoản của thí sinh đã được Nhà trường gửi qua tin nhắn trên số điện thoại của thí sinh đã đăng ký xét tuyển. Thí sinh chọn Xem thông tin lớp học khóa 2021
Bước 3: Đăng nhập thành công bạn được thông tin như hình dưới:
-         Thông tin chung: là phần thông tin thí sinh khi đăng ký xét tuyển
-         Thông tin lớp học: là thông tin liên quan đến:
üMã sinh viên:
üLớp học:
üNgành và chuyên ngành học
üKhóa học
-         Thông tin và kế hoạch học tập:
üPhòng học Online Google Meet dành cho Sinh viên khóa D21 tham gia Tuần sinh hoạt tuần công dân
üChương trình đào tạo toàn khóa
üHướng dẫn phần mềm học trực tuyến Google meet dùng email Nhà trường cấp