logo
Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình khoá vi, chỉ huy trưởng công trình

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHOÁ VI, CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Thông báo mở các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 3

THÔNG BÁO Mở các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 3   Để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Hoàn...

Thông báo nộp đơn dự thi tốt nghiệp cho các khoá trước đợt tháng 5-2011 Cao đẳng

Thông báo nộp đơn dự thi tốt nghiệp cho các khoá trước đợt tháng 5-2011 Cao đẳng

Đề cương ôn thi liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Xây dựng

Đề cương ôn thi liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Xây dựng

Thông báo lịch thi liên thông đại học ngành kế toán-Trường đại học Nha Trang

- Thí sinh có mặt lúc 14h00 ngày 27/5/2011 để nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi. Địa điểm: Hội trường A1.  - Ngày thi: 28-29/5/2011

Kết quả thi lại tốt nghiệp cao đẳng và danh sách sinh viên công nhận tốt nghiệp tháng 3 năm 2011

Kết quả thi lại tốt nghiệp cao đẳng và danh sách sinh viên công nhận tốt nghiệp tháng 3 năm 2011

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Xây dựng hệ chính quy

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Xây dựng hệ chính quy

Kế hoạch thi liên thông Trung cấp lên Cao đẳng XD (ngày 23,24/4/2011)

 Kế hoạch thi liên thông Trung cấp lên Cao đẳng XD (ngày 23,24/4/2011)

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp, hệ vừa làm vừa học, năm 2011(ngành Xây dựng dân dụng-công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, NĂM 2011 (ngành Xây dựng dân dụng-công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp)

Thông báo nhận bảng điểm Cao đẳng thi lại tháng 3 năm 2011 (C05, C06, C07).

THÔNG BÁO       Kính gửi:   Sinh viên các khoá Cao đẳng về thi lại tháng 3 năm 2011 (C05, C06, C07).            ...

Kết quả thi lại tốt nghiệp Trung cấp tháng 2 năm 2011

Kết quả thi lại tốt nghiệp Trung cấp tháng 2 năm 2011

Kế hoạch học lai cao đẳng buổi tối (HK2-10-11).

Kế hoạch học lai cao đẳng buổi tối (HK2-10-11).

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kế toán hệ chính quy

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kế toán hệ chính quy

Thông báo học bổ túc kiến thức để thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Xây dựng hệ chính quy năm 2011

Thông báo học bổ túc kiến thức để thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Xây dựng hệ chính quy năm 2011

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Xây dựng dân dụng-công nghiệp, năm 2011

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG-CÔNG NGHIỆP, NĂM 2011

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2011

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2011

Danh sách học sinh Trung cấp đủ điều kiện dự thi lại tốt nghiệp tháng 2 năm 2011 (có bổ sung)

Danh sách học sinh  Trung cấp đủ điều kiện dự thi lại tốt nghiệp tháng 2 năm 2011

Danh sách sinh viên Cao đẳng đủ điều kiện dự thi lại tốt nghiệp tháng 2 năm 2011

Danh sách sinh viên Cao đẳng đủ điều kiện dự thi lại tốt nghiệp tháng 2 năm 2011

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền