logo
logo
Thời khóa biểu Tuần 10 (10/10 - 15/10/2011)

Thời khóa biểu Tuần 10 (10/10 - 15/10/2011)

Thời khóa biểu tuần 8 (26/9 đến31/9/2011) đã điều chỉnh

Thời khóa biểu tuần 8 (26/9 đến31/9/2011)

Thời khóa biểu Tuần 3 (22/8 đến 28/8/2011) (sửa đổi)

CHÚ Ý: THAY ĐỔI GIỜ DẠY VÀ HỌC CÁC LỚP BUỔI CHIỀU THỨ 7 SANG SÁNG THỨ 7; QUÝ THẦY CÔ XEM LẠI LỊCH DẠY)

Thời khóa biểu Tuần 2 (15/8 đến 21/8/2011)

(trung cấp-cao đẳng-đại học và học lại)