logo
logo
Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng tháng 4/2022

    Nhà trường thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên đại học, cao đẳng đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8, 9/2021; đợt tháng 01/2022 và đợt tháng 3/2022 được biết về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và những nội dung liên quan như sau:

1. Sinh viên theo dõi và thực hiện theo nội dung Thông báo (nội dung chi tiết);

2. Sinh viên tham gia Lễ đăng ký theo đường link sau ( thời gian đăng ký từ ngày 22/3 đến hết ngày 27/3/2022):
3. Lệ phí Lễ trao bằng tốt nghiệp:
- Phí tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp: 150.000đồng/sinh viên;
- Phí mượn lễ phục tốt nghiệp: 350.000đồng/sinh viên (*).
 
4. Danh sách sinh viên đại học, cao đẳng được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3/2022
 
Ghi chú: 
- Khi đến ký bằng, sinh viên phải trình giấy xác nhận không còn nợ của TT Thông tin - Thư viện; phòng TCKT; phòng Công tác HS - SV (mẫu giấy xác nhận công nợ);
- (*) Chi phí mượn lễ phục tốt nghiệp, khoản phí này sẽ được hoàn trả cho sinh viên sau khi Lễ kết thúc;
- Sinh viên cao đẳng nộp 1 tấm hình thẻ  3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, SĐT sau hình) để dán lên bằng tốt nghiệp;
- Đối với các SV đã ký sổ và nhận bằng tốt nghiệp (tốt nghiệp trong đợt tháng 8,9/2021 và tháng 01/2022), SV không phải làm thủ tục xác nhận công nợ mà chỉ đến làm thủ tục nhận lễ phục tốt nghiệp.