logo
logo
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Bảng điểm học tập toàn khóa (đợt xét tháng 6 năm 2022)

Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến sinh viên đại học, cao đẳng đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa.

1. Kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Bảng điểm học tập toàn khóa:

Thời gian: các ngày thứ 3, 4, 5 hàng tuần (buổi sáng từ 8h30 đến 10h30; buổi chiều từ 14h30 đến 16h30) bắt đầu ngày 21/6/2022.

Địa điểm: phòng QLĐT, nhà hiệu bộ tầng 3 (khu B)

2. Danh sách sinh viên đại học, cao đẳng được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 (xem danh sách chi tiết)

3. Để dữ liệu in bằng tốt nghiệp được chính xác, sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân (trong danh sách QĐ ở trên). Nếu có điều chỉnh sinh viên liên hệ phòng QLĐT (thời gian phản hồi từ ngày đăng Website đến hết ngày 24/6/2022)

4. Đối với sinh viên cao đẳng, khi đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Bảng điểm học tập toàn khóa nộp kèm hình thẻ 3x4 (phía sau hình thẻ ghi họ tên, ngày sinh, lớp)