KỶ NIỆM 73 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)
HỘI NGHỊ KHOA HỌC ACEA 2018
HỘI NGHỊ KHOA HỌC: NHỮNG TIẾN BỘ TRONG XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC 2016 [6/22/]
http://e4g.org/wp-content/uploads/2014/04/logo-dhxd.jpg
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG (MUCE)
HỘI KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VASECT)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG (NUCE)
 
Phú Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2015
 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC
VỀ
NHỮNG TIẾN BỘ TRONG XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC 2016
 
CONFERENCE
ON
ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 2016 (ACEA 2016)
 
THÔNG BÁO SỐ 1
 
            Hội nghị Khoa học “Những tiến bộ trong Xây dựng và Kiến trúc 2016 (ACEA 2016)” sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung ngày 24 tháng 3 năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Hội nghị được đồng tổ chức bởi Trường ĐH Xây dựng Miền Trung và trường ĐH Xây dựng (ĐHXD). Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam là đơn vị bảo trợ thông tin khoa học cho Hội nghị này.
 
CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI NGHỊ:
- Xây dựng, Cầu đường, Động đất, Kỹ thuật công trình thuỷ và công trình biển;
- Nhà cao tầng;
- Vật liệu mới trong xây dựng;
- Xây dựng thân thiện với môi trường sinh thái và Phát triển bền vững;
- Giám sát, Điều khiển, Độ tin cậy và Độ bền của kết cấu;
- Khôi phục và gia cường kết cấu;
- Công nghệ xây dựng;
- Quản lý kỹ thuật xây dựng;
- Lý thuyết và thiết kế Kiến trúc;
- Quy hoạch, thiết kế Đô thị và Cảnh quan.
 
CÁC THỜI HẠN QUAN TRỌNG:
- Thời hạn đăng ký tóm tắt: Trước ngày 15/8/2015  15/11/2015
- Thời hạn gửi báo cáo:  Trước ngày 31/12/2015.
- Mẫu đăng ký và định dạng bài báo: Có quy định kèm theo
 
 ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
 
Đăng ký tham dự và báo cáo khoa học gửi đến địa chỉ E-mail: acea2016@muce.edu.vn
Mọi chi tiết xin liên hệ qua địa chỉ:
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Trường ĐH Xây dựng MiềnTrung (ĐHXDMT)
 
            Số 24, Đường Nguyễn Du, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên       
 
ĐT: 057. 3896883 hoặc TS. Trương Minh Trí, DĐ: 0905488161                                          
Thông tin Hội nghị đăng tải trên website: http://www.muce.edu.vn
BAN CHỈ ĐẠO:
1. Pgs.Ts. Vũ Ngọc Anh         
Hiệu Trường trường ĐH XD Miền Trung  
Đồng Trưởng ban
2. Pgs.Ts. Phạm Duy Hoà
Hiệu Trưởng trường ĐH XD
Đồng Trưởng ban
3. Gs.Ts. Phan Quang Minh
P. Hiệu Trưởng trường ĐHXD
Ủy viên
4. Gs. Tskh. Nguyễn Văn Liên
Chủ tịch Hội Kết cấu&Công nghệ xây dựng Việt Nam
Ủy viên
5. Ts. Trịnh Hồng Việt
P. Hiệu Trưởng trường ĐHXD Miền Trung
Ủy viên
  BAN TỔ CHỨC:
1. Pgs.Ts. Vũ Ngọc Anh                               
Hiệu Trường trường ĐH XD Miền Trung
Đồng Trưởng ban
2. Pgs.Ts. Phạm Duy Hoà
Hiệu Trưởng trường ĐH XD
Đồng Trưởng ban
3. Ts. Trịnh Hồng Việt
P. Hiệu Trưởng trường ĐHXD Miền Trung
Ủy viên
4. Gs.Ts. Phan Quang Minh
P. Hiệu Trưởng trường ĐHXD
Ủy viên
5. Ths. Phan Văn Huệ
P. Hiệu Trưởng trường ĐHXD Miền Trung
Ủy viên
6. Ths. Phạm văn Tâm    
P. Hiệu Trưởng trường ĐHXD Miền Trung
Ủy viên
7. Ts. Trương Minh Trí
Trưởng Phòng KH&HTQT trường ĐHXDMT
Ủy viên
8. Pgs.Ts. Trần Văn Liên
Trưởng Phòng KHCN trường ĐHXD
Ủy viên
9. Ths. Huỳnh Quốc Hùng
Trưởng Khoa Xây dựng trường ĐHXDMT
Ủy viên
10. Ths. Ngô Đa Đức
Trưởng Khoa Kiến Trúc trường ĐHXDMT
Ủy viên
11. Ths. Đinh Văn Vinh
Trưởng Khoa Cầu Đường trường  ĐHXDMT
Ủy viên
12. Ths. Trịnh Tiến Dũng
Trưởng Khoa KTHT Trường ĐHXDMT
Ủy viên
13. Ts. Trần Thị Quỳnh Như
Trưởng Khoa Kinh tế trường ĐHXDMT
Ủy viên
14. CN. Lê Duy Quang
Trưởng Phòng TCHC trường ĐHXDMT
Ủy viên
15. Ths. Phạm Đình Văn
Trưởng Phòng TCKT trường ĐHXDMT
Ủy viên
 
 
  HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:
1. Gs. Ts.  Phan Quang Minh                             
Trường ĐHXD            
Chủ tịch
2.  Pgs.Ts. Vũ Ngọc Anh
Trường ĐHXD Miền Trung
P. Chủ tịch
3. Ts. Trương Minh Trí
Trường ĐHXD Miền Trung
Thư ký
4.  Pgs.Ts. Chế Đình Hoàng                           
Trường ĐHXD Miền Trung
Ủy viên
5.  Gs. Ts. Raoul Francois
Viện KH ứng dụng QG Toulouse – CH Pháp
Ủy viên
6.  Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trường ĐHXD Miền Trung
Ủy viên
7. Ts. Trịnh Hồng Việt
Trường ĐHXD Miền Trung
Ủy viên
8.  Pgs.Ts Nguyễn Vũ Phương
Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Ủy viên
9.  Ts. Vũ Hoàng Hiệp
Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Ủy viên
10.  Ts. Chung Bác Ái
Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Ủy viên
11.  Pgs.Ts. Nguyễn Hùng Phong
Trường ĐH Xây dựng
Ủy viên
12.  Pgs.Ts. Đinh Quang Cường
Trường ĐH Xây dựng
Ủy viên
13.  Pgs.Ts. Hoàng Tùng
Trường ĐH Xây dựng
Ủy viên
14.  Ts. Võ Thanh Huy
Trường ĐHXD Miền Trung
Ủy viên
15.  Pgs.Ts Trần Văn Liên
Trường ĐH Xây dựng
Ủy viên
 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Trường ĐH Xây dựng, Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam trân trọng kính mời cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng, các nhà khoa học công tác tại các viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học công nghệ, các thành viên của các Hội nghề nghiệp có liên quan đến chủ đề của Hội nghị đang ký viết bài và tham dự Hội nghị: Những tiến bộ trong Xây dựng và Kiến trúc 2016 –ACEA 2016”.
 
 
ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
 PGS. TS. Vũ Ngọc Anh
Hiệu Trường trường ĐH Xây dựng Miền Trung
PGS.TS. Phạm Duy Hòa 
Hiệu Trưởng trường ĐH Xây dựng
 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêmWEBLINK
Số lượng đang online: 36
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn