KỶ NIỆM 73 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI SÁNG TÁC LÔ GÔ VÀ CA KHÚC VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG [10/8/]

 

BỘ XÂY DƯNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phú Yên, ngày 08   tháng   10  năm 2015      
 
THÔNG BÁO
V/v Thay đổi thời gian công bố kết quả thi sáng tác Lô gô và ca khúc về Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
 
Ban tổ chức cuộc thi sáng tác Lô gô và ca khúc về Trường Đại học Xây dựng Miền Trung,  xin thông báo cho các tác giả tham cuộc thi được biết: Ban tổ chức  xin lổi cùng các tác giả đã tham gia cuộc thi thi sáng tác Lô gô và ca khúc về Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Vì lý do riêng, Ban tổ chức chưa tổ chức Hội đồng đánh giá tác phẩm và công bố kết quả đúng thời gian như đã thông báo là ngày 15/10/2015. Ngày thông báo kết quả cuộc thi được dời đến ngày 22/10/2015.
Mong quí vị thông cảm, thay mặt Ban tổ chức chúng tôi trân trọng cám ơn!
                                                                                          TM. Ban tổ chức
                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                         ( Phạm Văn Tâm)
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêmWEBLINK
Số lượng đang online: 46
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn