KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2018) VÀ 132 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2018)
PHÒNG KHOA HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ [27/03]
BẢNG PHÂN CÔNGNHIỆM VỤ
 
 
TS.  VÕ THANH HUY
Phó Trưởng phòng
(Kiêm GV Khoa KTHT Đô thị)
(M): 0913 55 1323 (h/c)
hoặc 0905 473 937
Nhiệm vụ chung: Phụ trách và chỉ đạo chung tất cả các nhiệm vụ của Phòng
Nhiệm vụ cụ thể:
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng;
- Theo dõi công tác chung, công tác tổ chức nhân sự, hành chính, tài chính, thi đua của Phòng;
- Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển KH&CN và các chương HTQT;
- Chỉ đạo xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế quản lý các hoạt động KH&CN, thực hiện sáng kiến và HTQT;
- Tổ chức lập kế hoạch, quản l‎ý việc triển khai và phát triển các hoạt động  về lĩnh vực khoa học công nghệ và hoạt động hợp tác quốc tế của trường;
- Tham dự các cuộc họp do Hội đồng KH&ĐT tổ chức;
- Theo dõi, quản l‎ý chung về các hoạt động khoa học và công nghệ, lưu giữ hồ sơ đề tài/dự án ngoài trường.
- Theo dõi, quản ‎lý và biên tập các ấn phẩm, kỷ yếu về hoạt động khoa học của trường.
- Theo dõi, tổ chức các hoạt động liên kết về khoa học và chuyển giao công nghệ; Tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị, chuyên đề về các hoạt động nghiên cứu khoa học trong nước;
- Thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học;
- Theo dõi đề xuất trang thiết bị, vật tư của Phòng; Thẩm định nội dung được đăng tải trên trang Web của Trường theo chức năng của Phòng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công và ủy quyền.          
 
ThS. NGUYỄN CÔNG BẰNG
Chuyên viên
(Kiêm GV TT. NN & tin học)
(m):  0918 164 051
Nhiệm vụ chung: Giúp lãnh đạo phòng trong việc quản lý, triển khai và thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp; hoạt đông Thông tin KH&CN và một số nhiệm vụ khác
Nhiệm vụ cụ thể:
- Chủ động giúp phụ trách phòng xử lý một số công việc được phân công khi phụ trách phòng đi công tác, chịu trách nhiệm trước phụ trách phòng về kết quả thực hiện các công việc được giao;
- Chủ động đề xuất lãnh đạo Phòng về các định hướng, kế hoạch triển khai thuộc lĩnh vực khoa học và thông tin khoa học;
- Tổng hợp kiểm tra nội dung và hình thức các bài viết đăng trên các kỷ yếu, ấn phẩm theo quy định;
- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên;
- Quản l‎‎ý, lưu trữ các loại hồ sơ về hoạt động khoa học trong nhà trường (đề tài khoa học, văn bản, ấn phẩm, hình ảnh, phim tư liệu, tài liệu…);
- Tổng hợp, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ các đề tài nghiên cứu khoa học để trình hội đồng KH&ĐT nhà trường xét duyệt và nghiệm thu (từ các khâu: đăng ký, ký hợp đồng triển khai, kiểm tra tiến độ, đề xuất thành viên hội đồng nghiệm thu, kiểm tra việc hoàn thiện đề tài, quyết toán kinh phí,…);
- Chịu trách nhiệm kiểm tra các đề tài khoa học đã được chỉnh sửa hoàn thiện sau khi nghiệm thu; Lập hồ sơ bàn giao các đề tài NCKH đến các đơn vị quản lý theo quy định;
- Soạn thảo về các loại văn bản;
- Tham gia thư k‎ý hành chính trong các Hội đồng;
- Phụ trách công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, các hoạt động phong trào; công tác xã hội;
- Quản l‎ý cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị có liên quan của phòng;
Rà soát các thông báo, quyết định đính kèm trên bảng tin – phù hợp với tình hình hoạt động của Phòng trong tháng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo Trường và phụ trách lãnh đạo Phòng.
 
 
 
Description: C:\Users\DELL\Downloads\Nuong.jpg
CN. VÕ THỊ NƯƠNG
Chuyên viên
(M): 0989 939 096/ 0914 242 823
Nhiệm vụ chung: Giúp lãnh đạo phòng trong việc quản lý, triển khai và thực hiện nhiệm vụ HTQT; hoạt đông Thông tin KH; Dịch thuật và một số nhiệm vụ khác
Nhiệm vụ cụ thể:
- Chủ động đề xuất lãnh đạo Phòng về các định hướng, kế hoạch triển khai thuộc lĩnh vực thông tin khoa học và hợp tác quốc tế;
- Dự thảo xây dựng các văn bản hướng dẫn, thỏa thuận hợp tác, phương thức tổ chức triển khai về các hoạt động quan hệ với các đối tác nước ngoài; dự thảo việc tổ chức các hội nghị, chuyên đề, hội thảo khoa học và chuyển giao công nghệ về các hoạt động nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài;
- Tham gia công tác dịch thuật, đàm phán quốc tế;
- Chịu trách nhiệm đăng tải thông tin (các văn bản, tin khoa học, các xuất bản của Trường) trên trang web thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng sau khi lãnh đạo phòng kiểm duyệt;
- Công tác tiếp nhận các công văn/thông báo/quyết định đến Phòng và chuyển các công văn/thông báo/quyết định đến các đơn vị trong trường;
- Kiểm duyệt thông tin từ Email của phòng, báo cáo kịp thời lãnh đạo;
- Phụ trách công tác vệ sinh - phòng dịch, công tác nội vụ và thư ký các cuộc họp của Phòng;
Hổ trợ công tác biên tập, thống kê, hổ trợ phục vụ đề tài NCKH các cấp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo Trường và phụ trách lãnh đạo Phòng.
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
Số lượng đang online: 31
Số lượt truy cập: 18,751,966
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn