KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2018) VÀ 132 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2018)
PHÒNG KHOA HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ - PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ [27/03]
I. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác đào tạo sau đại học, các hoạt động Khoa học - công nghệ và Quan hệ quốc tế của trường.
 II. Nhiệm vụ
1. Quản lý hoạt động khoa học - công nghệ:
1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch, phương hướng, quy định, hướng dẫn quản lý và phát triển các hoạt động khoa học- công nghệ của trường. Phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách hoạt động khoa học- công nghệ được giao.
1.2. Lập kế hoạch , hướng dẫn đề xuất, đăng ký, thẩm định, xét chọn, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện và quản lý các đề tài khoa học công nghệ; phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan để triển khai thực hiện hoạt động đăng ký, thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, liên kết và hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc triển khai ứng dụng công nghệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh và các tổ chức khác ngoài Trường .
1.3. Tổ chức đánh giá và nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ theo quy định phân cấp hiện hành; quản lý các sản phẩm, kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học công nghệ. Làm ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
1.4. Quản lý, lưu giữ hồ sơ đề tài khoa học công nghệ các cấp theo quy định.
             1.5. Quản lý và hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tổ chức đánh giá, xét chọn và trình Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoạt động nghiên cứu khoa học- công nghệ của sinh viên.
1.6. Tham mưu cho Hiệu trưởng về các hình thức khen thưởng, khuyến khích hoạt động khoa học- công nghệ cấp trường. Hằng năm tổ chức xét chọn các công trình khoa học tiêu biểu để trao giải thưởng khoa học- công nghệ của trường; tổ chức việc xuất bản kỷ yếu và các tài liệu thông báo, quảng bá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học- công nghệ của trường theo yêu cầu.
1.7. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc giới thiệu, quảng bá kết quả hoạt động khoa học- công nghệ của trường, các công trình, sản phẩm khoa học- công nghệ xuất sắc của cán bộ, sinh viên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
1.8. Tư vấn và tổ chức các hoạt động liên kết, phối hợp nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ cũng như chuyển giao các kết quả hoạt động khoa học- công nghệ với các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp và các đơn vị có nhu cầu.
1.9. Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cấp trường; làm đầu mối tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.
2. Quan hệ và hợp tác quốc tế:
2.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện chủ trương, nội dung, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về quan hệ và hợp tác quốc tế. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lựa chọn đối tác, xác định phương hướng, hình thức, nội dung và các chính sách, biện pháp cụ thể phát triển và tăng cường hiệu quả của các hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế của trường.
2.2. Trực tiếp đàm phán hoặc tham gia đàm phán xây dựng, hoàn thiện các văn bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài trình Hiệu trưởng quyết định. Làm đầu mối tổ chức và chủ trì các buổi lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, các cuộc họp mặt, hội nghị, hội thảo với các đối tác nước ngoài. Làm đầu mối tiếp nhận và theo dõi hoạt động của các chương trình tài trợ học bổng, các dự án, phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế đối với trường. Ghi chép và quản lý, lưu giữ biên bản, tư liệu về các hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế của trường.
2.3. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện các hoạt động duy trì và phát triển một cách có hiệu quả các quan hệ hợp tác quốc tế của trường trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. Tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát các chương trình, dự án có yếu tố quốc tế.
2.4. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn, quản lý các hoạt động quan hệ và hợp tác quốc tế. Làm đầu mối tổ chức và chủ trì việc soạn thảo, in, hoàn thiện và sử dụng các loại ấn phẩm, tài liệu và phương tiện phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của trường tới các đối tác trong và ngoài nước.
2.5. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính hỗ trợ thực hiện kịp thời và đúng quy định các thủ tục liên quan chuẩn bị cho các đoàn cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của trường đi công tác ở nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài đến làm việc với nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
2.6. Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.
  2.7 Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng.
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
Số lượng đang online: 32
Số lượt truy cập: 18,751,967
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn