KỶ NIỆM 73 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)
GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
KẾ HOẠCH SỐ 19 VỀ TỔ CHỨC “NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN, NHÂN VIÊN KIENLONGBANK 2018” [3/19/]
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số 19 /KH-ĐHXDMT                                   Tuy Hoà, ngày 09  tháng 3  năm 2018   
 
KẾ HOẠCH
V/v tổ chức chương trình
 “Ngày hội tuyển dụng cộng tác viên, nhân viên Kienlongbank 2018”
 

Căn cứ biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Phú Yên ký tháng 3 năm 2017. Trường Đại  Đại học Xây dựng Miền Trungphối hợp với Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhành Phú Yên tổ chức “Ngày hội tuyển dụng cộng tác viên, nhân viên Kienlongbank 2018”.  

Xem nội dung kế hoạch

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêmWEBLINK
Số lượng đang online: 53
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn