KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2018) VÀ 132 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2018)
THÔNG BÁO ĐÀO TẠO
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA D16X7, D16X9, D16CD2, D14KX [23/07]

 I. Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên các khóa D16X7, D16X9, D16CD2, D14KX (kế hoạch chi tiết).

II. Đối với sinh viên các khóa trước đăng ký tốt nghiệp cùng khóa D16X7, D16X9, D16CD2, D14KX, bộ hồ sơ bao gồm:

1. Đối với sinh viên đăng ký làm lần đầu hoặc làm lại đồ án/khóa luận tốt nghiệp:

- Đơn xin đăng ký làm tốt nghiệp (mẫu đơn);

- Bảng kiểm điểm cá nhân có xác nhận của địa phương;

- Phiếu điểm học tập (do khoa cấp và xác nhận);

- Chuẩn đầu ra Anh văn (photo công chứng).

 2. Đối với sinh viên xét chuẩn đầu ra:

- Đơn xin đăng ký xét tốt nghiệp (mẫu đơn);

- Bảng kiểm điểm cá nhân có xác nhận của địa phương;

- Chuẩn đầu ra Anh văn (photo công chứng).

3. Thời gian nhận đơn: hạn chót vào ngày 06/8/2018, tại phòng Quản lý Đào tạo.

 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân khóa 2018

Danh sách 148 sinh viên D14KX, D16X7,D16,X9,D16CD2 và các SV khóa trước được xét làm DATN/KLTN đợt tháng 8 /2018

Đọc thêm
WEBLINK
Số lượng đang online: 61
Số lượt truy cập: 18,981,826
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn