CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017)
GIỚI THIỆU
BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG [01/09]

HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS. Vũ Ngọc Anh  - Hiệu trưởng nhà trường
 

Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về toàn bộ hoạt động của nhà trường. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:
1.1. Công tác Tổ chức cán bộ, nhân sự; xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên.
1.2. Công tác Tài chính, là chủ tài khoản của nhà trường.
1.3. Công tác Đào tạo về các chủ trương: Xây dựng kế hoạch tổng thể năm học; mở ngành học; liên kết đào tạo; chiến lược đào tạo dài hạn.
1.4. Công tác Thi đua khen thưởng, kỷ luật của khối cán bộ.
1.5. Công tác xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
1.6. Chủ tịch các hội đồng (trừ những Hội đồng đã phân công cho các Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch).
1.7. Công tác Chính trị nội bộ.
1.8. Công tác hành chính, quản trị.
1.9. Sinh hoạt chuyên môn tại khoa Xây dựng (bộ môn kết cấu công trình), sinh hoạt đảng tại Phòng Tổ chức Hành chính; phụ trách các đơn vị: khoa Xây dựng,  khoa Kinh tế, phòng Tổ chức Hành chính, phòng Tài chính Kế toán, ban Quản lý dự án. 
ĐC liên hệ: ĐT: (84) 057.826178 Email: vungocanh@muce.edu.vn 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
Ths. Phạm Văn Tâm - Phó Hiệu Trưởng

Giúp Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác sau đây:
2.1. Phó Hiệu trưởng thường trực và chủ tài khoản thứ hai, thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của nhà trường khi Hiệu trưởng đi công tác vắng.
2.2. Công tác học sinh, sinh viên; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, công tác xã hội từ thiện.
2.3. Công tác Quốc phòng; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong nhà trường, phòng chống bão, lụt, thiên tai; phòng chống cháy, nổ.
2.4. Công tác quản lý tài sản, sửa chữa nhỏ; duyệt cấp phát vật tư, văn phòng phẩm cho hoạt động thường xuyên của trường.
2.5. Chủ tịch các Hội đồng: Thi tốt nghiệp công nhân, nâng bậc thợ, đánh giá kết quả rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên; xét cấp các chứng chỉ đào tạo ngắn hạn do trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và thí nghiệm tổ chức.
2.6. Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ Nữ.
2.7. Tham gia công tác xây dựng cơ bản trên các mặt công việc được giao.
2.8.Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

 

2.9. Sinh hoạt tại Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị; phụ trách các đơn vị: khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị; phòng Công tác học sinh - sinh viên; phòng Quản trị và Thiết bị, khoa Đào tạo nghề, trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và thí nghiệm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

ĐC liên hệ: ĐT: (84) 057.820369 Email:  phamvantam@muce.edu.vn 
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ths. Phan Văn Huệ
Giúp Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác như sau:
3.1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt.
3.2. Chỉ đạo thực hiện các quy chế về đào tạo của các loại hình đào tạo, các bậc, các hệ đào tạo trong và ngoài trường.
3.3. Công tác đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo.
3.4. Chủ tịch các hội đồng: Thi sinh viên giỏi. 
3.5. Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, khảo thí đảm bảo chất lượng, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng.
3.6. Tham gia công tác xây dựng cơ bản trên các công việc được giao.
3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
3.8. Sinh hoạt ở phòng Quản lý Đào tạo; phụ trách các đơn vị: phòng Quản lý đào tạo, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, khoa Lý luận chính trị, khoa Khoa học cơ bản, khoa Cầu đường.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Trịnh Hồng Việt
Giúp Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác như sau:
4.1. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
4.2. Công tác thực hành, thực tập gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài trường.
4.3. Công tác văn hoá, thể thao, môi trường.
4.4. Tham gia công tác xây dựng cơ bản trên các công việc được giao.
4.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
4.6. Sinh hoạt ở khoa Kiến trúc; phụ trách các đơn vị: khoa Kiến trúc, phòng Khoa học và hợp tác quốc tế, trung tâm Tư vấn Xây dựng, các Viện trực thuộc.

Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
Số lượng đang online: 51
Số lượt truy cập: 18,570,095
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn