KỶ NIỆM 73 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)
DANH HIỆU, HỌC BỔNG
Quyết định số 229/QĐ-ĐHXDMT ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên Khóa D12, D13, D14, C13 và C14 [ 9/24/ ]

Danh sách HS-SV được cấp học bỗng khuyến khích học tập HK2 năm học 2010-2011 [ 10/20 ]

Danh hiệu, học bổng học kỳ 1 năm học 2010 -2011 [ 5/12/ ]

Danh hiệu, học bổng học kỳ 1 năm học 2010 -2011 [ 5/12/ ]

Các bài đã đăng:

 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
   
Số lượng đang online: 30
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn