KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2018) VÀ 132 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2018)
DANH HIỆU, HỌC BỔNG
Quyết định số 229/QĐ-ĐHXDMT ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên Khóa D12, D13, D14, C13 và C14 [ 24/09 ]

Danh sách HS-SV được cấp học bỗng khuyến khích học tập HK2 năm học 2010-2011 [ 20/10 ]

Danh hiệu, học bổng học kỳ 1 năm học 2010 -2011 [ 12/05 ]

Danh hiệu, học bổng học kỳ 1 năm học 2010 -2011 [ 12/05 ]

Các bài đã đăng:

 
THÔNG BÁO
 
Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân khóa 2018

Danh sách 148 sinh viên D14KX, D16X7,D16,X9,D16CD2 và các SV khóa trước được xét làm DATN/KLTN đợt tháng 8 /2018

Đọc thêm
WEBLINK
 
   
Số lượng đang online: 84
Số lượt truy cập: 18,975,022
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn