logo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG ĐỢT 1 NĂM 2018 (HOÃN THI)

Phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo cho các thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi liên thông Cao đẳng lên đại học ngành Xây dựng đợt 1 (ngày thi 5,6/7/2018) sẽ chuyển qua dự thi đợt 2 (ngày 4,5,6/10/2018- theo như Thông báo số 59/TB-ĐHXDMT ngày 26/3/2018). Lý do: Số lượng hồ sơ đăng ký chưa đủ để tổ chức thi (16 hồ sơ).

Phòng QL Đào tạo thông báo để các thí sinh đã nộp hồ sơ được biết và theo dõi thông tin để tham gia thi đợt 2. Nhà trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của các thí sinh có nhu cầu đăng ký học liên thông lên đại học ngành Xây dựng để tổ chức thi như thông báo đã đề ra.  

Trân trọng.

Chi tiết liên hệ phòng Quản lý ĐT: 02573 827618

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền