logo
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2019

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Kế toán năm 2019 như sau:

 I. Thông tin chung

        - Ngành đào tạo: Kế toán (hướng ứng dụng);

        - Chỉ tiêu: 50 học viên;

       - Môn thi:

+ Kiểm tra năng lực bằng trắc nghiệm (GMAT);

+ Nguyên lý kế toán (môn chủ chốt);

+ Tiếng Anh.

       - Thời gian thi tuyển (dự kiến): Ngày 23, 24/3/2019;

       - Địa điểm học: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 
                        (24 Nguyễn Du, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên)

       - Hình thức đào tạo: Học chế tín chỉ, thời gian đào tạo 1.5 năm, học ngoài giờ hành chính;

      - Điều kiện dự thi: Đã tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý hoặc tốt nghiệp các ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi; nếu tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành trên, thí sinh phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

  II. Hồ sơ dự thi, thời gian ôn tập

       - Hồ sơ phát hành và nhận tại phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung từ ngày 02/1/2019 đến ngày 30/1/2019;

       - Thời gian ôn tập: từ ngày 18/2/2019 - 18/3/2019 (có thông báo chi tiết sau).    

  III. Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
                                        (24 Nguyễn Du, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

      - Điện thoại: 02573.827.618, 0935.484.235;

      - Tất cả các thông tin chi tiết khác xem tại website:http://muce.edu.vn/

      - Link thông báo của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM: tải tại đây

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền