logo
Danh mục các học phần chính khóa năm học 2018-2019 tại Đại học Xây dựng Miền Trung (07/08/2018)

 Sinh viên tải file excel bên dưới để tra cứu các học phần chính khóa năm học 2018-2019 (cả HK1 và KH2);

Các lớp học phần có tên...DN.. là lớp tại CS2: Phân hiệu Đà Nẵng

Lưu ý: Đây là kế hoạch, để biết lịch học chi tiết của học phần SV phải tra cứu thời gian thực trên Thời khóa biểu từng đợt của Nhà trường để kịp thời đăng ký học cải thiện nếu có nhu cầu.

Xem tại đây

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền