logo
Thông báo nghỉ Tết Âm lịch (Kỷ Hợi) năm 2019 đối với sinh viên toàn Trường

 Căn cứ Thông báo số 191/TB-ĐHXDMT ngày 11/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc Thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch (Kỷ Hợi) năm 2019 đối với sinh viên toàn Trường,

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2019 như sau:

- Thời gian nghỉ: Theo lịch Dương từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 17/02/2019 (Theo lịch Âm từ ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi);

- Ngày 18/02/2019 (Âm lịch là ngày 14 tháng Giêng) các  lớp học tập theo kế hoạch chung của Nhà trường.   

Đề nghị sinh viên toàn trường thực hiện theo đúng nội dung thông báo./.

Lớp trưởng các lớp có thể đến Phòng đào tạo tại Khu A và B để lấy Thông báo nghỉ Tết. 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền