logo
logo
Hiệu trưởng Nhà trường qua các thời kỳ

HI ỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG  QUA CÁC THỜI KỲ
 

Cố Hiệu trưởng: Mai Ngọc
Từ: 1976 - 1981
Cố Hiệu trưởng: Nguyễn Chí Nghiên
Từ: 1981-1987Nguyên Hiệu trưởng: Nguyễn Công Đoan
Từ: 1987-1993


Nguyên Hiệu trưởng, NGƯT: Trần Quang Thiệu
Từ: 1993 - 4/2006


Nguyên Hiệu trưởng: TS. NGƯT. Trần Xuân Thực
Từ tháng 5/2006 - 7/2014
 
Nguyên Hiệu trưởng: TS. Vũ Ngọc Anh
Từ tháng 8/2014 - 04/2018