logo
logo
Thông báo Về việc tuyển dụng giảng viên 2015

             BỘ XÂY DỰNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
      Số:   408b   /TB-ĐHXDMT                  Phú Yên, ngày  15   tháng 12  năm 2014
 
THÔNG BÁO
 Về việc tuyển dụng giảng viên 2015
 
 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2015 như sau:  
 I. Ngành tuyển và yêu cầu trình độ:
  1. Các ngành: Cầu đường(đường ô tô và đường đô thị, cầu hầm) 04 chỉ tiêu; Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) 01 chỉ tiêu; Kỹ thuật môi trường 02 chỉ tiêu; Tư tưởng Hồ Chí Minh 01 chỉ tiêu. Cần tuyển người có bằng thạc sỹ, tiến sỹ.
  2. Ngành Luật (Luật Dân sự) 01 chỉ tiêu. Cần tuyển người có bằng cử nhân trở lên, ưu tiên người có bẳng thạc sỹ.
 3. Các đối tượng dự tuyển phải được đào tạo tại các trường công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành trung ương.
Trường hợp người có bằng thạc sỹ tham gia dự tuyển, phải có bằng đại học cùng chuyên ngành, tốt nghiệp loại khá trở lên của các trường công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành trung ương.
II. Chế độ đãi ngộ:
 Người có bằng tiến sỹ về trường công tác được hỗ trợ kinh phí đào tạo: 200.000.000đồng (Hai trăm triệu đồng) nếu chuyên môn phù hợp với các chuyên ngành đạo tạo của trường. Hưởng phụ cấp thu hút với hệ số: 2,0 so với lương tối thiểu. Được bố trí chỗ ở tập thể.
           III. Thủ tục hồ sơ: 
 Hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị làm giảng viên;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương không quá 06 tháng kể từ khi nộp hồ sơ;
- Giấy khai sinh;
- Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm các môn học (sao công chứng);
- Các chứng chỉ được đào tạo, bồi dưỡng (sao công chứng);
- Giấy khám sức khỏe được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 06 tháng kể từ khi nộp hồ sơ;
 Hồ sơ gửi về: Phòng Tổ chức Hành chính - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. 
Địa chỉ:  24 Nguyễn Du, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
Trưởng phòng TCHC: 057.3823371; Email: leduyquang@cuc.edu.vn                                         
Hiệu trưởng: 057.3826178; Email: vungocanh@cuc.edu.vn  
Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/01/2015./.         
 
Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
- Các đợn vị trong trường;
- Thông báo rộng rải;                                                                                                    
- Lưu TCHC.                                                                                      
                                                                                                          
TS. Vũ Ngọc Anh