logo
logo
Thông báo "Về việc tuyển dụng giảng viên 2015 ( đợt 2)"

                BỘ XÂY DỰNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                          Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
         Số:        /TB-ĐHXDMT                               Phú Yên, ngày 24  tháng 7  năm 2015
 
THÔNG BÁO
 Về việc tuyển dụng giảng viên 2015 ( đợt 2)
 
 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2015 ( đợt 2) như sau:  
 I. Ngành tuyển, chỉ tiêu và yêu cầu trình độ:
1. Ngành tuyển và chỉ tiêu:
1.1 Cầu đường (đường ô tô và đường đô thị, cầu hầm): 02 chỉ tiêu;
1.2 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cơ kỹ thuật:     03 đến 05 chỉ tiêu;
1.3 Kiến trúc công thình:                                                   02 chỉ tiêu.
1.4 Vật lý:                                                                          01 chỉ tiêu
            2. Yêu cầu trình độ: Đại học tốt nghiệp loại giỏi trở lên, thạc sỹ, tiến sỹ. Riêng ngành Vật lý phải có bằng tiến sỹ.Trường hợp người có bằng thạc sỹ tham gia dự tuyển, phải có bằng đại học cùng chuyên ngành, tốt nghiệp loại khá trở lên của các trường công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành trung ương.
            3.  Các đối tượng dự tuyển phải được đào tạo tại các trường công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành trung ương và các trường ở nước ngoài.
 
II. Chế độ đãi ngộ:
 Người có bằng tiến sỹ về trường công tác được hỗ trợ kinh phí đào tạo: 200.000.000đồng (Hai trăm triệu đồng) nếu chuyên môn phù hợp với các chuyên ngành đạo tạo của trường. Hưởng phụ cấp thu hút với hệ số:2,0 so với lương tối thiểu.
           III. Thủ tục hồ sơ: 
 Hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị làm giảng viên;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương không quá 06 tháng kể từ khi nộp hồ sơ;
- Giấy khai sinh;
- Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm các môn học (sao công chứng);
- Các chứng chỉ được đào tạo, bồi dưỡng (sao công chứng);
- Giấy khám sức khỏe được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 06 tháng kể từ khi nộp hồ sơ;
 Hồ sơ gửi về: Phòng Tổ chức Hành chính - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung: số 24 Nguyễn Du, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
- Trưởng phòng TCHC: 057.3823371; Email: lêduyquang@cuc.edu.vn
- Hiệu trưởng: 057.3826178; Email: vungocanh@cuc.edu..vn  
Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/ 9/2015./.         
 
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Các đợn vị trong trường;
- Thông báo rộng rải;                                                                                                    
- Lưu TCHC.                                                                                      
                                                                                               
PGS.TS. Vũ Ngọc Anh