logo
Lịch sinh hoạt Tuần 01 (9/8/2010 - 14/8/2010)

LỊCH SINH HOẠT TUẦN  01
Từ ngày 09/8 đến ngày 14/8/2010
 
 

 
Thứ
 
Ngày
 
Giờ
 
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
 
Người
chuẩn bị
 
Người
chủ trì
Hai
09/8
15h00
Họp BCH Công đoàn mở rộng
UV BCH, chủ tịch các công đoàn bộ phận
P.họp BGH
BTV
Đ/c Hoàng Văn Tý
Ba
10/8
9h00
Họp xét điểm chuẩn Cao đẳng năm 2010
Hội đồng tuyển sinh năm 2010
P.Họp BGH
P. Đào tạo
Hiệu trưởng
11/8
 
 
 
 
 
 
Năm
12/8
 
 
 
 
 
 
Sáu
13/8
14h00
Họp xét học bổng , tặng danh hiệu đối với HSSV khóa C07 và T08
Ban giám hiệu, Bí thư Đoàn, CT Hội sinh viên, PCTSV, ĐT, TCKT, Khoa XD, Kinh tế, KTHT Đô thị, ĐT nghề
P.Họp BGH
P. CTSV
Thầy Phạm Văn Tâm
Bảy
14/8
 
 
 
 
 
 
CN
15/8
 
 
 
 
 
 

                                      Ngày 09 tháng 8 năm 2010  
                                    TP Tổ chức Hành chính

                                    Lê Duy Quang

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền