logo
logo
Lịch sinh hoạt Tuần 05 (Từ 06/9/2010 - 12/9/2010)

LỊCH SINH HOẠT TUẦN 05
Từ ngày 06/9 đến ngày 11/9/2010

 
Thứ
 
Ngày
 
Giờ
 
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
 
Người
chuẩn bị
 
Người
chủ trì
Hai
06/9
 
 
 
 
 
 
Ba
07/9
14h00
Xét danh hiệu HSSV năm học 2009-2010
Xét học bổng do tổ chức, cá nhân tài trợ năm học 2009-2010
Xét HSSV tiêu biểu dự Hội nghị HSSV tiêu biểu toàn quốc
 
 
    Phòng TCHC, TCKT, Đào tạo,     ĐTN, Hội SV và các khoa
 
P.họp BGH
 
P. CTSV
 
Thầy Tâm
08/9
7h00
Nhập học Cao đẳng khóa C10 (cả ngày)
Theo thông báo
 
 
 
Năm
09/9
14h00
Xét kết quả học tập khối Cao đẳng
Xét kết quả học tập khối trung cấp
 
BGH, P.Đào tạo, CTSV, các khoa, GVCN, GVCV
Phòng họp BGH
Đào tạo & các khoa
Thầy Cường
 
Sáu
 
10/9
7h00
 
14h00
Nhập học trung cấp khóa T10 (cả ngày)
 
Họp BCH Công đoàn mở rộng NK 2010-2012
Theo thông báo
 
UVBCH và chủ tịch các CĐBP
P.Họp BGH
Ban thường vụ
Hoàng Văn Tý
Bảy
11/9
 
7h00
8h00
9h00
19h00
 
 Bảo vệ đồ án C09 X_LT
 Khai giảng lớp Liên thông CD-ĐH XD
 Họp HDDTS cao đẳng, trung cấp
 Giới thiệu lãnh đạo với HSSV khóa mới
 - Các Tiểu ban
- BGH, trưởng các đơn vị
- Hội đồng TS
- BGH, Trưởng phó đơn vị, Trưởng phó bộ môn thuộc khoa
Giảng đường A2
HT A1
P. Họp BGH
 
Sân trường A2
 
Đào tạo
 
Đào tạo
 
P. CTSV
 
Hiệu trưởng
CN
12/9
19h00
 Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2010-2011
Mời: Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên
Sân trường
Đoàn TN
BTV Đoàn trường