logo
logo
Lịch sinh hoạt tuần 15 (từ ngày 15/11 đến ngày 20/11/2010)

LỊCH SINH HOẠT TUẦN  15
Từ ngày  15/11  đến ngày 20/11/2010

 
Thứ
 
Ngày
 
Giờ
 
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
 
Người
chuẩn bị
 
Người
chủ trì
Hai
15/11
 
 
 
 
 
 
Ba
16/11
14h00
 
 
19h00
Xét đăng ký đăng ký đề tài NCKH năm 2010 – 2011
 
Thi diễn văn nghệ khối cán bộ - giáo viên
 Hội đồng khoa học, Mời: Các trưởng đơn vị có đăng ký đề tài
 Mời: Đảng ủy, BGH, CBGV CNV
P. Họp NGH
 
 
HT A1
P.KHTTra
 
 
Ban Tổ chức
Hiệu trưởng
 
 
Bna Tổ chức
17/11
 
 
 
 
 
 
Năm
18/11
 
 
 
 
 
 
Sáu
19/11
19h00
 Công diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Mời: Đảng ủy, BGH, Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên
Sân Trường
Ban tổ chức
Ban tổ chức
 
Bảy
 
20/11
 
7h30
 Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên
Sân trường
TCHC, CTSV
 
CN
21/11