logo
Công văn lấy ý kiến góp ý Quy định chế độ làm việc của giảng viên

 Công văn lấy ý kiến góp ý Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Công văn V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế

 Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế

Công văn 2307/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020.về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020.

Theo đó, nhằm triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020, Bộ GD&ĐTđề nghị các sở GD&ĐT, nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

 Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông...

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền