logo
Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức hội nghị Hội đồng trường nhiệm kỳ I

Ngày 16/8/2019, Hội đồng trườngTrường Đại học Xây dựng Miền Trung đã tổ chức hội nghị nhiệm kỳ I (2014 – 2019).
Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Xây dựng: PGS.TS. Vũ Ngọc Anh Vụ trưởng vụ Khoa học công nghệ & Môi trường, thành viên Hội đồng trường; TS. Trần Thị Quỳnh Như - Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì hội nghị; PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương – Hiệu trưởng nhà trường cùng các thành viên Hội đồng Trường và đại diện một số Trưởng các phòng, ban, trung tâm của Trường tham dự.
Sau phát biểu khai mạc hội nghị của chủ trì hội nghị. PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương – Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và Đề án tổ chức lại bộ máy Nhà trường.
Hội nghị đã thảo luận và thông qua các quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, chương trình làm việc năm học 2018-2019 của Hội đồng trường và cơ cấu nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ II.
Hội nghị một lần nữa khẳng định vai trò của Hội đồng Trường trong quản trị trường đại học, đồng thời khẳng định sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo Nhà trường cùng quyết tâm cao đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong năm học 2018 - 2019 và định hướng các mục tiêu chiến lược trong thời gian tới.
 
Một số hình ảnh:
 

Toàn cảnh hội nghị
 

Tiến sỹ Trần Thị Quỳnh Như - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc hội nghị
 
 

Đồng chí Nguyễn Nguyên Khang - Thư ký hội nghị thông qua
nội dung các quy chế
 
 
Tin bài, ảnh: Hồng Thư

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền