logo
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung trao quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm lãnh đạo cấp đơn vị

Ngày 30/6/2020, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) đã tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho 1 cán bộ lãnh đạo Phòng Tài chính Kế toán và quyết định bổ nhiệm cho 4 lãnh đạo cấp đơn vị.
Buổi công bố các quyết định có PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương –Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng MUCE; TS. Trần Thị Quỳnh Như – Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và cán bộ chủ chốt trong nhà trường.
Các quyết định được công bố trong buổi gặp mặt như sau:
1/ Quyết định số 187/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/5/2020 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ đối với ông Phạm Đình Văn-Trưởng Phòng Tài chính Kế toán kể từ ngày 01/7/2020.
2/ Quyết định số 238/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/6/2020 về việc bổ nhiệm viên chức quản lý đối với ông Lê Đức Thường, Tiến sĩ Quy hoạch và Quản lý tài nguyên nước giữ chức vụ Trưởng khoa Kỹ thuật hạ tầng Đô thị kể từ ngày 15/6/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
3/ Quyết định số 239/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/6/2020 về việc bổ nhiệm viên chức quản lý đối với ông Nguyễn Hữu Ninh, Thạc sĩ Quy hoạch đô thị giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện kể từ ngày 15/6/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
4/ Quyết định số 240/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/6/2020 về việc bổ nhiệm viên chức quản lý đối với ông Nguyễn Văn Thành, Thạc sĩ Quản lý đô thị giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghề & Ứng dụng kể từ ngày 15/6/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
5/ Quyết định số 241/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/6/2020 về việc bổ nhiệm viên chức quản lý đối với bà Nguyễn Thị Kim Trọng, Tiến sĩ Kế toán giữ chức vụ Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng kể từ ngày 15/6/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương –Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã công bố Quyết định, ghi nhận và biểu dương những đóng  góp, cống hiến của đồng chí Phạm Đình Văn trong quá trình công tác, chúc mừng đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp, chia sẻ, quan tâm đến các hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán và sự phát triển của Nhà trường.
68f3e391301bcd45940a.jpg
PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương –Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng MUCE trao quyết định nghỉ hưu cho ông Phạm Đình Văn
Tiếp theo trong phát biểu giao nhiệm vụ, hiệu trưởng Nguyễn Vũ Phương đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tích cực rèn luyện, phấn đấu hết mình để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn tiên phong, gương mẫu trong công tác cũng như trong cuộc sống;  quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các viên chức trong đơn vị để cùng phát triển, nâng cao chất lượng công việc.
3064221b8a9a77c42e8b.jpg
PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương –Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng MUCE trao quyết định bổ nhiệm cho 4 cán bộ lãnh đạo cấp đơn vị
 
Tin bài, ảnh: Hồng Thư

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền