logo
Tổ chức Lễ Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp đợt 1 cho các Sinh viên Khóa D16KX1, 2 và D16QX.

Ngày 19/12/2020, tại Hội trường A1, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Khoa Kinh tế&Quản lý xây dựng(KT&QLXD) long trọng Tổ chức Lễ Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp đợt 1 cho các Sinh viên Khóa D16KX1, 2 và D16QX
Đến dự Buổi lễ bảo vệ tốt nghiệp có sự hiện diện:
-          Lãnh đạo Trường:
   + PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.
   + TS. Trần Thị Quỳnh Như, Chủ tịch Hội đồng Trường.
   + TS. Nguyễn Thị Kim Trọng, Trưởng Khoa KT&QLXD.
-          Khách mời tham dự gồm:
   + ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tỉnh Phú Yên.
   + Lãnh đạo các Khoa, Phòng.
Cùng Các Thầy cô trong Tiểu ban chấm Đồ án tốt nghiệp(ĐATN) và sinh viên các ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng của Khoa Kinh tế đến dự.
Trải qua 3 tháng Làm ĐATN, đến nay có 74 SV (đã bao gồm SV các Khóa trước) đã hoàn thành và đủ điều kiện bảo vệ ĐATN.
Thời gian bảo vệ được chia thành 04 buổi, trong 02 ngày: 19 và 20/12/2020.
 
Một số hình ảnh:
PGS. TS. KTS Nguyễn Vũ Phương, Hiệu Trưởng nhà trường phát biểu
TS. Trần Thị Quỳnh Như – Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu
Lãnh đạo, các Tiểu ban và SV chụp ảnh lưu niệm
Tiểu ban 01 chấm Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp
Tiểu ban 02 chấm Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp
 
Tin và Ảnh: Trịnh Cần

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền