logo
logo
Đại học Xây dựng Miền Trung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên và thành phố Tuy Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 07/01/2021, Đảng ủy Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên và Thành phố Tuy Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa. 
Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Phan Văn Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Hiệu trưởng  MUCE nhấn mạnh: Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống, đòi hỏi đảng viên phải thực hiện nghiêm việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình hành động cụ thể, có tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của đơn vị để việc triển khai thực hiện nghị quyết đạt chất lượng và hiệu quả cao.Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị tất cả đảng viên, viên chức và người lao động tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân với nội dung  thể hiện nhận thức cá nhân, tập trung phân tích, làm rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân.
20210107_140225.jpgTS. Phan Văn Huệ - Phó Bí thư đảng ủy, Phó hiệu trưởng MUCE, phát biểu khai mạc hội nghị
 
Tại hội nghị, đồng chí Dương Phú Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa, báo cáo viên của hội nghị đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí nhấn mạnh: Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và thành phố thực sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Nội dung chủ chốt là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Phú Yên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững vừa có tính kế thừa, vừa có tính phát triển, thể hiện được một tư duy chiến lược với tầm nhìn xa, phù hợp với quy luật vận động khách quan và xu thế phát triển.
20210107_140504.jpg
Đồng chí Dương Phú Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa, báo cáo viên của hội nghị
Đồng chí báo cáo viên cũng đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; làm rõ những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm; các quan điểm, định hướng phát triển, các khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó là nhiệm vụ và giải pháp đối với từng lĩnh vực như: Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ…
z2269048693782_b7adf0a66a657dcb3de69c09a22cffe0.jpg
Toàn cảnh hội nghị
Tin bài, ảnh: Hồng Thư