logo
logo
[TRỰC TUYẾN] Hội thảo “E-learning trong chuyển đổi số tại trường Đại học Xây dựng Miền Trung”

Ngày 07/12/2021, Hội thảo “E-learning trong chuyển đổi số tại trường Đại học Xây dựng Miền Trung” được triển khai tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Google Meet với 15 nội dung tham luận gắn liền với mỗi lĩnh vực nghiên cứu, quản lý và giảng dạy chuyên môn trong toàn trường và phân hiệu MUCE tại Đà Nẵng. Hội thảo thu hút hơn 40 cán bộ, giảng viên tham dự trực tiếp và hơn 130 cán bộ, giảng viên tham dự trực tuyến.
Hội thảo tiếp tục là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động khoa học nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, việc xây dựng và phát triển phương thức đào tạo trực tuyến nhằm nâng cao năng lực chất lượng giảng dạy đang thể hiện là một hướng đi phù hợp trong lộ trình chuyển đổi số và nhận được sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo và tập thể MUCE.
PGS. TS. KTS. Nguyễn Vũ Phương – Hiệu trưởng MUCE, phát biểu khai mạc hội thảo
Theo quan điểm chung của MUCE, học online không phải là giải pháp tình thế mà được đánh giá là một xu hướng tất yếu, lâu dài. Ngay cả khi hoạt động dạy học trực tiếp trở lại, thì học online cũng sẽ được sử dụng dưới hình thức hỗ trợ hoặc kết hợp cho việc học truyền thống trên lớp; trở thành một phần trong việc dạy và học xuyên suốt của Nhà trường trong thời gian đến.
TS. Lê Đàm Ngọc Tú – Trưởng Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế; Đơn vị chủ trì tổ chức
TS. Võ Thanh Huy – Trưởng phòng Quản lý đào tạo với tham luận “Chuyển đổi số trong hệ thống quản lý đào tạo tại trường ĐH Xây Dựng Miền Trung”
 
TS. Phạm Ngọc Tiến – Trưởng khoa Xây dựng với tham luận “Xây dựng chương trình giảng dạy đào tạo trực tuyến gắn với các học phần chuyên ngành”
Vậy, việc chuyển đổi từ học trực tiếp sang học online cần những yếu tố nào tương ứng với khả năng đáp ứng của cơ sở đào tạo chuyên biệt? Có sự khác biệt về hiệu quả giữa việc học offline và học online hay không? Làm sao để học online đảm bảo được chất lượng giáo dục trong bối cảnh và thực tế đào tạo đại học hiện nay? Kết hợp học offline và học online góp phần tạo nên những kỹ năng mới cho người học trong bối cảnh hiện nay thế nào? Cách thích ứng của sinh viên để nhanh chóng chuyển sang học online trong bối cảnh đại dịch, cũng như những phương pháp đánh giá hiệu quả học tập của sinh viên và đảm bảo chất lượng học trực tuyến, đặc biệt đối với các chương trình đòi hỏi thực hành trực tiếp… Các vấn đề này được các đại biểu tham gia hội thảo trao đổi và thảo luận sôi nổi sau khi nghe các báo cáo.
Hội thảo được triển khai tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Google Meet
Với nội dung chuyên đề và các ý kiến tại buổi toạ đàm, phát biểu bế mạc hội nghị, PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương – Hiệu trưởng MUCE, đã kết luận về phương thức đào tạo trực tuyến là một trong những quan tâm lớn trong thời gian đến của Ban lãnh đạo Nhà trường, kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025 sẽ gắn liền với việc phát triển hệ thống E- learning ở 7 nội dung chính sau:
-       Cơ sở dữ liệu, quản lý;
-       Kiểm soát chất lượng;
-       Quy trình tổng quát xây dựng đề cương học phần;
-       Kinh nghiệm cá nhân – giảng dạy học phần;
-       Công nghệ dạy – học;
-       Học từ xa – chính quy và liên thông;
-       Giảng dạy thực hành, kỹ năng.
Trước mắt cần có sự thống nhất và quyết tâm của toàn thể Nhà trường, nhận thức đúng đắn để đi đến hành động trong việc thực hiện chuyển đổi số và thành lập các ban chuyên đổi số để tham mưu về tổ chức, thực hiện, đánh giá, đối sánh và thống nhất phương hướng hành động đào tạo trực tuyến phù hợp với tình hình mới.
Tin bài, ảnh: Truyền thông MUCE