logo
logo
Thành lập chi hội Hữu nghị Việt – Lào tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Ngày 28/03/2022, Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Phú Yên đã chấp thuận đơn xin thành lập chi hội Hữu nghị Việt – Lào tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE).
Sau khi nghiên cứu tôn chỉ mục đích, điều lệ hoạt động của Hội hữu nghị Việt – Lào Tỉnh Phú Yên và nhằm mục đích góp phần thắt chặt tình hữu nghị, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước; mở rộng quan hệ giao lưu văn hóa, sự hiểu biết giữa nhân dân Phú Yên và nhân dân Lào anh em, MUCE đã gửi đơn xin thành lập chi hội với thành phần dự kiến Ban chấp hành chi hội gồm 09 đồng chí sau:
1. Chi hội trưởng                 Nguyễn Vũ Phương, Hiệu trưởng
2. Chi hội phó                       Lê Đàm Ngọc Tú, TP. Khoa học và Hợp tác QT
3. Ủy viên thư ký                  Võ Thị Nương, Chuyên viên Phòng KH&HTQT
4. Ủy viên                              Trịnh Tiến Dũng, TP. Công tác HSSV
5. Ủy viên                              Lê Trọng Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên
6. Ủy viên                              Trần Thị Nguyên Thảo, Phó TP. Tổ chức HC
7. Ủy viên                              Phạm Ngọc Tân, Phó TK. Xây dựng
8. Ủy viên                              Ngô Đức Quý, Phó TK. Kiến trúc
9. Ủy viên                            Vương Thị Thùy Dương, TBM. Khoa Kinh tế & Quản Lý Xây Dựng
Ban lãnh đạo MUCE chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hội hữu nghị Việt – Lào Tỉnh Phú Yên
Nhiệm vụ trong thời gian tới, Chi hội tiến hành xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức, tuyên truyền, nâng cao vai trò của chi hội; mở rộng, đổi mới hình thức đối ngoại trên tinh thần hòa bình - hữu nghị - hợp tác nhằm góp phần gìn giữ, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam nói chung và Nhà trường với sinh viên Lào đang tham gia học tập tại trường nói riêng.
Ông Nguyễn Hồng Thái – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Phú Yên, phát biểu tại buổi gặp mặt
 

Tin bài, ảnh: Truyền thông MUCE