logo
KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” NĂM 2022

Ngày 16/11/2022, Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 28/10/2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh về kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Theo đó, Đoàn kiểm tra do ông Lê Vĩnh Thành – Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn đã có buổi kiểm tra Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
Đoàn đã kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và có buổi làm việc với Lãnh đạo và Công đoàn MUCE. Qua kiểm tra cho thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và từng bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại MUCE
TS. Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội đồng trường MUCE, phát biểu chào đón Đoàn kiểm tra
Ông Lê Sơn Tùng (ngồi giữa) – Chủ tịch Công đoàn MUCE, báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Lê Vĩnh Thành – Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố - Trưởng đoàn đã ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại MUCE. Ông đề nghị trong thời gian tới, Nhà trường cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung phong trào; triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng hiệu quả hơn.
 
Tin bài: Truyền thông MUCE