logo
Thông báo tuyển dụng nhân sự công ty cổ phần xây dựng Việt Á

Thông báo tuyển dụng nhân sự của công ty cổ phần Xây dựng Việt Á

Anh/chị/em lớp D14X1-LT, lớp D14X2-LT, lớp D14X3-LT chú ý nhé

Xem nội dung thông báo:

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền