logo
Thông tin danh sách sinh viên tốt nghiệp đăng ký tìm việc làm

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp / quý anh chị phụ trách tuyển nhân sự của các Doanh nghiệp

Để làm cầu nối tương tác trong công tác hỗ trợ sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm việc làm và hỗ trợ Quý Doanh nghiệp / quý anh chị phụ trách tuyển nhân sự của các Doanh nghiệp trong công tác tìm việc và tuyển dụng.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ Doanh nghiệp - Phòng Công tác HSSV trân trọng đăng / gửi danh sách đến Quý Doanh nghiệp / quý anh chị phụ trách tuyển nhân sự của các Doanh nghiệp.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đăng ký tìm việc làm

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền