logo
Thời khoá biểu tuần 21 đến tuần 24 (Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 14/01/2018)-Cập nhật lần 1 (Bổ sung lịch thi KTTC2 lớp D16X8N)

Kế hoạch học tập từ Tuần 21 đến Tuần 24 (Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 14/01/2018)

Thời khoá biểu:                  TKB 21-24

Lịch thi:                              Thi 21 - 24

Kế hoạch Phòng, Khoa:    Nhóm GV 21 - 22      Nhóm GV 23 - 24

Kế hoạch phòng học:         Phòng học 21 -24

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền