logo
Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học dành cho sinh viên khóa D16X-LT, D14KX và đại học các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt

        Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa D16X-LT, D14KX và đại học các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt về kế hoạch Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học dành cho sinh viên khóa D16X-LT, D14KX và đại học các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt (kế hoạch chi tiết).

1. Danh sách sinh viên lớp D14KX được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 734 ngày 07/12/2018.

2. Danh sách sinh viên lớp D16X7, 9, D16CD2 được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 22 ngày 11/01/2019.

3. Danh sách sinh viên lớp D16X10 được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 36 ngày 17/01/2019

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền